Gå til indhold

Danske statsborgere født i udlandet (22-års reglen)

Danske statsborgere, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.

Hvis en person ikke har bevaret sit danske statsborgerskab gennem bopæl eller ophold, kan Udlændige-, Integrations-, og Boligministeriet (UIB) efter ansøgning – indgivet inden det fyldte 22. år – tillade, at den pågældende bevarer sit danske statsborgerskab. Ved bedømmelsen heraf foretages der en samlet afvejning af en række faktorer, herunder hvorvidt ansøgeren behersker det danske sprog, har en rimelig tilknytning til Danmark, har kontakt til danske slægtninge mv.  

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i UIB's Indfødsretskontor. 

Der henvises i øvrigt til UIB's hjemmeside, som også indeholder et link til ansøgningsskemaet. 

Yderligere information

For yderligere information kontakt Indfødsretskontoret:

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Telefon: +45 61 98 40 00

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 9-16, fredag 9-15.

E-mail: [email protected]