Gå til indhold

Pas

Ambassaden hjælper med udstedelse af danske pas og provisoriske pas til fastboende danske statsborgere og turister, hvis rejsedokument er udløbet eller bortkommet.

ALMINDELIGT PAS

Ansøgning om almindeligt pas kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden, da der ved indgivelse af ansøgningen skal tages digitalt foto, fingeraftryk og underskrift.

Åbningstid for pasansøgning
Mandag til fredag 9:00 – 15:30

Tidsbestilling
For at undgå ventetid er det en god ide at ringe og aftale tidspunkt med den konsulære afdeling på telefon +91 11 4209 0700.

Honorære konsulater
De danske konsulater i Indien (Mumbai, Kolkata, Chennai), Sri Lanka, Maldiverne, Nepal og Bhutan kan kun udstede nødpas/provisoriske pas og foretage forlængelser af pas. Herudover kan de modtage ansøgninger om pas til børn under 12 år. Det er en god ide at ringe og aftale tidspunkt med de honorære konsulater via telefon.


ANSØGNING OG DOKUMENTATION

Ansøgning indgivet i New Delhi
Nedenfor anførte dokumenter medbringes i 1 eksemplar.

Ansøgning indgivet ved et honorært konsulat
Kun ansøgninger for børn under 12 år. Nedenstående dokumentation medbringes i 2 eksemplarer.

Pas til personer over 18 år

• Ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet. Ansøgningsskemaet kan downloades her
• 1 pasfoto (Specifikationer kan ses her).
• Det sidst udstedte pas og 1 fotokopi af passets dataside eller andre beviser for identitet (f.eks. Dåbs- navne- eller fødselsattest; Indfødsretsbevis; Legitimation med foto).
• I tilfælde af navneændring siden sidst udstedte pas medbringes vielsesattest eller navneattest.

 

Pas til personer under 18 år

Det er et krav, at barnet møder personligt op. Det gælder også nyfødte. Begge forældre anmodes om at møde personligt op sammen med barnet, da begge skal give skriftligt samtykke til pasudstedelsen. Hvis en forælder har eneforældremyndigheden over barnet vedlægges dokumentation herfor.

Ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet. Ansøgningsskemaet kan downloades her.
• 1 pasfoto (Specifikationer kan ses her).
• Det sidst udstedte pas og 1 fotokopi af passets dataside eller andre beviser for identitet (f.eks. Dåbs- navne- eller fødselsattest; Indfødsretsbevis; Legitimation med foto).

Siden 2004 skal børn have deres eget pas, og kan ikke længere rejse på forældrenes pas.

Ambassaden gør i øvrigt opmærksom på at barnet, hvis det er født i udlandet og ikke har været bosat i Danmark, ikke vil få tildelt et dansk personnummer. Dansk personnummer tildeles først efter tilmelding til et dansk folkeregister.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Førstegangsansøgning om pas til børn


Indgivelse af en udfyldt og underskrevet pasansøgning skal ske personligt på ambassaden eller på et generalkonsulatet. Det bemærkes, at børn skal være personligt til stede ved indlevering af pasansøgningen.

Oplysningerne afgives under ansvar efter straffelovens paragraf 163.

Der skal medbringes:

  • Et udfyldt ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan downloades her.
  • 2 stk. pasbilleder, som opfylder politiets krav til pasfotos
  • Original dåbsattest, navne- eller fødselsattest, hvis ansøgeren er født i Indien*
  • Hvis mor er dansk: Mors danske pas ellers nationalt pas*
  • Hvis far er dansk: Fars danske pas eller nationalt pas hvis far ikke er dansk*

Farvekopi af de dokumenter, der er markeret med * i A4-format
Kort til betaling af pasgebyret. (Ambassaden tager ikke imod kontanter)

Navnet fra den indiske fødselsregistreringsattest bliver anvendt.

Reglerne for dansk indfødsret samt 22-års reglen kan ses her.

Ambassaden gør i øvrigt opmærksom på at barnet, hvis det er født i udlandet og ikke har været bosat i Danmark, ikke vil få tildelt et dansk personnummer. Dansk personnummer tildeles først efter tilmelding til et dansk folkeregister.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

 

Giv digitalt samtykke her