Gå til indhold

Praktikant i den politiske og økonomiske afdeling

august 2023 politisk Praktikant

Please Note: You can apply for the position as an intern in the Danish Embassy in New Delhi, if you are either enrolled at a Danish higher education institution or a Danish citizen.

Kunne du tænke dig et spændende praktikophold på Den Danske Ambassade i New Delhi?

Som led i Udenrigsministeriets fokus på den grønne omstilling er ambassaden i New Delhi blevet udnævnt til klimafrontpost, og med indgåelsen af et grønt strategisk partnerskab mellem Danmark og Indien, bliver klima og bæredygtighed i særlig grad prioriteret. På ambassaden får du mulighed for at beskæftige dig med et af verdens største og mest folkerige lande, som udgør en afgørende og voksende global politisk magtfaktor i forhold til både klimaomstilling og opfyldning af FN’s verdensmål.

Som praktikant i den politiske og økonomiske afdeling vil du blive inddraget i ambassadens daglige arbejde på en række felter med klar vægt på de politiske og økonomiske områder. Du vil få mulighed for at stifte bekendtskab med mange forskellige problemstillinger og opgaver knyttet til det politiske forhold mellem Danmark og Indien, og som praktikant medvirker du til, at ambassaden er opdateret på relevante politiske spørgsmål. Arbejdet som politisk praktikant indebærer, at du skal sætte dig grundigt ind i Indiens politiske forhold og beskæftige dig med alt fra indenrigspolitik og menneskerettighedsspørgsmål til sikkerhedspolitik og udenrigspolitiske relationer. Praktikopholdet vil derfor give dig et indgående kendskab til den politiske situation og udvikling i Indien.

Ambassaden i New Delhi er en af de største danske ambassader, og du vil i løbet af dit ophold få et unikt indblik i bilaterale samarbejder og den danske udenrigstjenestes arbejde i et land i rivende udvikling. I et vist omfang vil du også komme til at beskæftige dig med de politiske forhold i de sideakkrediterede lande; Sri Lanka, Nepal, Maldiverne og Bhutan. Du vil desuden have mulighed for at samarbejde med ambassadens public diplomacy afdeling.

Som politisk praktikant vil dine arbejdsopgaver konkret bestå i:

  • Indhentning af information
  • Selvstændigt analysearbejde
  • Bidrage til indberetninger om den politiske udvikling
  • Understøttelse af ambassadens arbejde med den grønne dagsorden
  • Deltagelse ved og afrapportering fra møder og konferencer
  • Forberedelse og gennemførsel af minister- og delegationsbesøg
  • Besvarelse af henvendelser
  • Diverse ad hoc-opgaver

Vi søger en dygtig praktikant med stærke analytiske egenskaber og evnen til at tænke selvstændigt. Du skal kunne arbejde struktureret og bevare overblikket samt have interesse for og kendskab til international politik. Vi forventer desuden, at du kan lide og er god til at formulere dig skriftligt på både dansk og engelsk.

Ansøgninger til den politiske og økonomiske afdeling bedes sendes til Louise Holm, [email protected] ”Praktikant forår 2024 – Political/Economic” i emnefeltet.

Både motiveret ansøgning(maks. én side) og CV skal skrives på engelsk.   

Ansøgningsfristen er mandag d. 28. august 2023.