Gå til indhold

praktikantstillinger

  February 2024 Praktikant på den danske ambassade i new delhi

Please Note: You can apply for the position as an intern in the Danish Embassy in New Delhi, if you are either enrolled at a Danish higher education institution or a Danish citizen.

Har du mod på en spændende og dynamisk hverdag i Indiens hovedstad New Delhi? Og har du lyst til at arbejde med at styrke de dansk-indiske relationer på en af Danmarks største ambassader? På den danske ambassade i New Delhi vil du få mulighed for at beskæftige dig med et af verdens folkerigeste lande, en af verdens største økonomier og en voksende global politisk magtfaktor.

Som en del af én af Udenrigsministeriets 15 klimafrontposter, vil du også få mulighed for at bidrage til ambassadens indsats for at løfte Danmarks tårnhøjeambitioner på det grønne område. Indien er vital i forhold til at opnå den globale målopfyldelse både hvad angår klimadagsorden og verdensmålene.Derfor er grøn omstilling et centralt omdrejningspunkt for alle aspekter af ambassadens arbejde, og med et grønt strategisk partnerskab mellem Indien og Danmark er der skruet op for de grønne ambitioner.

Ambassaden i New Delhi og Innovationscenteret i Bangalore søger syv dygtige praktikanter til efteråret 2024:

  • To til ambassadens politiske afdeling

  • Én til Public Diplomacy

  • To til handelsafdelingen

  • To til Innovationscenteret og handelsafdelingen i Bangalore

Ansøgningsfrist: fredag 1. marts 2024.

Praktikopholdet er af seks måneders varighed og løber fra den 1. august 2024 til den 31. januar 2024.

Et praktikophold i Indien vil give dig mulighed for at beskæftige dig med et land i rivende udvikling, såvel politisk som handelsmæssigt. Det er samtidig en unik mulighed for at supplere studiet med praktisk erfaring og få et indblik i indiske samfunds- og erhvervsforhold.

Som praktikant vil du blive en del af ambassadens daglige arbejde på en række områder, hvorfor du kan forvente at få styrket din profil betydeligt i løbet af et særdeles spændende halvår. Blandt andet vil du som praktikant blive tilknyttet et eller flere af vores sektorteams. I et sektorteam samarbejder ambassadens medarbejdere på tværs af afdelinger om et emne, der er relevant for det dansk-indiske samarbejde. På denne måde vil du som praktikant få indblik i flere af ambassadens afdelinger samtidig med, at du udvider din viden inden for et specifikt område.

Generelle forventninger
Vi forventer, at du:

  • Har gode dansk- og engelskkundskaber

  • Har gode samarbejdsevner

  • Er god til at have mange bolde i luften

  • Er proaktiv og kan arbejde selvstændigt

  • Har gode tilpasningsevner og gerne erfaring fra udenlandsophold

  • Har godt kendskab til IT, herunder standardprogrammerne i Microsoft Office

Du skal helst være indskrevet på overbygningsdelen af din uddannelse på en højere dansk læreanstalt. Vi er åbne over for din uddannelsesmæssige baggrund, men du skal kunne forklare, hvorfor du vil være interessant for os.

Praktiske oplysninger
Som praktikant tilknyttes du ambassaden under Udenrigsministeriets ”Retningslinjer for anvendelse af praktikanter på repræsentationerne”. Hvis din uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, tilrettelægges opholdet derefter.

Du kan søge, hvis du er enten indskrevet på en højere dansk læreanstalt eller er dansk statsborger på en højere udenlandsk læreanstalt. For at kunne arbejde som praktikant på ambassaden skal du igennem en sikkerhedsgodkendelse. Vær opmærksom på, at du kun kan gennemføre ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et månedligt tilskud til dækning af specificerede og dokumenterede udgifter inden for en månedlig beløbsgrænse på 5000 DKK. Der er mulighed for at medtage SU efter gældende regler. Herudover opfordres du til at søge legater til at dække eventuelle øvrige udgifter.

Praktikanterne er selv ansvarlige for indkvartering. Der er dog mulighed for, at praktikanterne kan overtage lejemålene på to tilstødende lejligheder, som er møbleret og har alt, hvad der skal bruges for at få en god hverdag i New Delhi. Lejlighederne er placeret i relativt kort afstand fra ambassaden. De nuværende praktikanter kan hjælpe med at videreformidle kontakten til udlejer.

Ansøgning
Både motiveret ansøgning (maks. én side) og CV skal skrives på engelsk. Disse dokumenter samt karakterudskrift og relevante udtalelser sendes samlet i én PDF-fil pr. e-mail til de nuværende praktikanter senest fredag d. 1. marts 2024.

Ansøgninger til den politiske og økonomiske afdeling bedes sendes til Maria Frost, [email protected]  – skriv ”Praktikant efterår 2024 – Political"

Ansøgninger til Public Diplomacy & Culture bedes sendes til Rebecca Vestergaard, [email protected]  – skriv ”Praktikant efterår 2024 – Public Diplomacy"

Ansøgninger til handelsafdelingen bedes sendes til Petra Stensgaard, [email protected] – skriv ”Praktikant efterår 2024 – Trade Council"

Ansøgninger til Innovationscenteret & handelsafdelingen i Bangalore bedes sendes til Mansi Chopra, [email protected] - skriv "Praktikant efterår 2024 - Innovation/Trade Council" i emnefeltet.

 

Du vil modtage en bekræftelse, når ambassaden har modtaget din ansøgning. Der afholdes samtaler hurtigst muligt efter ansøgningsfristen, og du kan forvente at modtage et endeligt svar på din ansøgning senest en måned efter. Du er velkommen til at søge flere praktikstillinger på ambassaden, dog skal ansøgningerne sendes i separate mails.

 

Med hensyn til Covid-19 forventer vi, at det er muligt at gennemføre et almindeligt praktikophold i efterår 2024.

Se mere om hvad det indebærer at arbejde på ambassaden på vores sociale medier:

Facebook: https://www.facebook.com/AmbIndia

Instagram: https://www.instagram.com/dkinindia

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/embassy-of-denmark-in-india

Twitter: https://www.twitter.com/DenmarkinIndia

LinkedIn Innovationcenter: https://www.linkedin.com/company/new-delhi/?viewAsMember=true