Gå til indhold

Visumkrav til Indien

Her kan du læse mere om visumkrav.

Vær opmærksom på, at det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at du eventuelt kontakter den indiske ambassade for at få bekræftet nedenstående.

 • Visumpligt
 • Ansøgning om E-Tourist Visa (eTV) indgives online - se mere her
 • eTV visum udstedes ved ankomsten til Indien med en gyldighed på op til max. 30 dage.
 • eTV visum udstedes kun til turist formål og kun via godkendte lufthavne.
 • eTV visum kan ansøges om 2 gange årligt.
 • Andre typer visum ansøges der om online via den indiske ambassade i Københavns hjemmeside her, og dernæst kontaktes den indiske ambassade.
 • Forretningsvisum kræver invitation.
 • Der er særlige regler for turister, der ankommer til Indien med krydstogsskibe. For nærmere information, kontakt venligst den indiske ambassade i København.
 • Passet skal være gyldigt i 6 måneder fra indrejsen. Der skal være minimum 2 blanke sider i passet. 
 • Danske forlængede pas anerkendes.
 • Danske provisoriske pas anerkendes både ved ind- og udrejse. Der kræves stempel fra immigrationsmyndighederne (Foreigners Regional Registration Officer/FRRO) ved udrejse af Indien på provisorisk pas.

Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte den indiske ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne for landet, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.