Gå til indhold

Kørekort

Danske statsborgere med sædvanlig bopæl i udlandet kan ikke få udstedt et dansk kørekort.

Danske kørekort kan ifl. Kørekortbekendtgørelsen kun udstedes til personer, som har sædvanlig bopæl i Danmark. Ved sædvanlig bopæl forstås det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig, dvs. i mindst 185 dage inden for et kalenderår.

Hvis du har sædvanlig bopæl i Indien/Sri Lanka/Maldiverne/Nepal/Bhutan kan du ikke længere få et duplikatkørekort (erstatningskørekort), midlertidigt kørekort, tidsbegrænset kørekort samt ombytning af gamle ikke EF-kørekort.

Du bedes derfor ansøge om et kørekort hos de lokale myndigheder.

Er dit danske kørekort bortkommet eller stjålet, kan du søge om at få tilsendt en engelsksproget attest fra:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen

Pas og Kørekort
Polititorvet 14
1780 København V

E-mail: [email protected]

som du kan forelægge hos de lokale myndigheder som grundlag for at få udstedt et nyt lokalt kørekort.

Rigspolitiet modtager kun skriftlige forespørgsler. Husk at angive dit cpr-nummer.

Internationalt kørekort
Ved sædvanlig bopæl i udlandet kan du dog stadig søge om at få udstedt et internationalt kørekort.

Et internationalt kørekort udstedes efter ansøgning og mod forevisning af dansk EF-kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas og kun for en periode på ét år. Endvidere bedes 1 stk. pasfoto (35 x 45 mm) medbringes. Et international kørekort koster 3.300 INR.


Mistet kørekort under midlertidigt ophold i udlandet

Mister du dit kørekortet under midlertidigt ophold i udlandet, kan de danske repræsentationer efter kontrolcheck med Rigspolitiet udstede en attest på, at du er indehaver af gyldigt dansk kørekort med angivelse af type.

For udstedelse af erklæringen om mistet kørekort erlægges et gebyr på 2.400 INR.