Gå til indhold

Indgåelse af ægteskab i Indien

Regler for danskere, der ønsker at blive gift i Indien

I Indien kan man blive gift under ”the Indian Special Marriage Act (1954)”, der tillader ægteskab mellem folk med forskellig religion. Dog kan også personer af samme tro blive viet under denne lov.

Følgende dokumentation skal medbringes ved henvendelse til Registerkontoret for Ægteskaber "The Registrar of Marriges":

  • Kopi af pas
  • En formular der bekræfter, at man er ugift (forhør dig hos den indiske ambassade i Danmark om denne skal Apostilleres i Danmark for brug i Indien)
  • Erklæring fra det lokale politi, der bekræfter ophold i det pågældende område i mindst 30 dage

Der findes en fortrykt formular om ægteskabelig status hos Registrar of Marriage, men hvis man er dansker, vil en civilstandserklæring/ægteskabserklæring skulle fremskaffes fra hjemstavnskommunen i Danmark. Erklæringen må ikke være over 3 måneder gammel. Se mere under 'Nødvendige dokumenter'.

Vielsen vil blive annonceret, og 30 dage efter kan man blive gift i overværelse af 3 vidner. Vielsen registreres, og vielsesattest udstedes af the Registrar of Marriages.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til the Registrar of Marriages i den stat du ønsker at blive gift.

 

Anerkendelse af indisk vielse

En udenlandsk vielse anerkendes normalt i Danmark, hvis en række  betingelser er opfyldt. For nærmere information kontakt Familieretshuset.

Man bør i den anledning være opmærksom på at få legaliseret vielsesattesten inden afrejse hos den relevante Indiske myndighed i den enkelte stat og efterfølgende hos det Indiske Udenrigsministerium (Ministry of External Affairs - MEA). Se for vejledning her: http://mea.gov.in/apostille.htm

 

Yderligere information omkring type af ægteskab

Endvidere meddeler Udenrigsministeriet, at ifølge de for Udenrigsministeriet foreliggende oplysninger skal følgende dokumenter forelægges de indiske myndigheder i tilfælde, hvor en dansk statsborger ønsker at indgå ægteskab i Indien:


1. Dansk kvinde - dansk mand, Borgerligt
Parret, der ønsker at indgå et borgerligt ægteskab, skal mindst have opholdt sig 30 dage i Indien inden en tilladelse kan opnås. Som bevis herpå skal foreligge dokumentation fra SHO of Police (Station House Officer) i det område, de pågældende har opholdt sig i den periode, som er påkrævet.

Ansøgningsskemaer kan afhentes hos "The Registrar of Marriges" Tlf 29536566. Kontakt adresse, Deputy Commissioner Office, hverdage inden kl. 12.00. på Meharuli Badharpur, New Delhi. Eller tilsvarende kontor, hvor det nu måtte være.

Nødvendige dokumenter

  • En civilstandsattest (som er en udskrift fra CPR), der viser din civilstand (f.eks. ugift, gift, separeret, enke/enkemand). I Danmark udstedes en civilstandsattest af folkeregistret i kommunen, hvor du bor. Attesten skal være på engelsk og skal efterfølgende legaliseres med en såkaldt Apostille, hos Udenrigsministeriet. Se for nærmere information her
  • Affidavit in duplo på et Rupees 2/- frimærkedokument vedrørende parrets ægteskabelige status, attesteret af en Notary Public skal ligeledes foreligge. 2 pasbilleder. Kopi af relevante sider af passene, hvoraf skal fremgå navn, fødselsdato etc. attesteret af en "Gazetted Officer".
  • Udfyldte ansøgningsskemaer sammen med påkrævet dokumentation afleveres herefter til "Magistrate" på hverdage inden kl 12.00. Magistrate vil herefter give en dato for, hvornår bryllupceremonien kan finde sted. (min. 30 dage efter indgivelsen af ansøgningen).

Bryllupsdagen
Når vielsen finder sted, skal parret medbringe 3 vidner, der har kendt parret i 30 dage eller mere.

Registrering af ægteskabet
Borgerligt ægteskab registreres automatisk.