Gå til indhold

Om det danske kancelli i New Delhi

I 2008 blev det af Folketingets Finansudvalg godkendt at erhverve et stykke land til opførelse af et nyt kancelli til Danmarks ambassade i Indiens hovedstad, New Delhi. Beslutningen blev taget på baggrund af Indiens voksende globale rolle, og ud fra et økonomisk hensyn grundet et konstant stigende huslejeniveau i hovedstaden.

Den 19. januar 2019 indviede Danmarks daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, formelt Danmarks kancelli i Indien. Nybyggeriet markerer, at Danmark ønsker en øget diplomatisk tilstedeværelse i Indien. I 2019 blev handelskontoret i Bengaluru (Bangalore) ligeledes opgraderet til et Generalkonsulat. 

Arkitekterne bag den valgte arkitektur er danske Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Med bygningen er der tilstræbt et tidløst design i form af arkitektonisk enkelthed, der på værdig vis repræsenterer Danmark og dansk design.

Med åbningen af det nye kancelli har Danmark ligeledes fået en enestående mulighed for at fremvise og formidle dansk kunst i dansk-arkitektoniske rammer til et af verdens største lande. I den forbindelse er der udlånt kunst af kunstner René Schmidt fra Clay Keramikmuseum Danmark samt af Ny Carlsbergfondet.