Gå til indhold

Strategisk sektor samarbejde

Danmark har strategisk sektor samarbejde med Indien inden for fire sektorer, herunder energi, bæredygtig byudvikling, vand samt immaterielle rettigheder (Intellectual Property Rights, IPR).

Energi 
Indien har en ambitiøs national målsætning for at reducere CO2 udledningen og en af verdens mest ambitiøse implementeringsplaner for vedvarende energi, herunder havvind. På den baggrund indgik Indien og Danmark i 2018 et myndighedssamarbejde, der bidrager med ekspertise for at støtte udviklingen af havvindsektoren i Indien. Derudover er der afsat midler fra klimapuljen til et institutionelt samarbejde inden for vedvarende energi (VE, hovedsageligt vind), energimodellering, integration i energisystemet og elektricitetsmarkeder. Indiens tilgang til energiomstilling vil have en væsentlig indflydelse på landets økonomiske vækst og jobskabelse samt på opfyldelsen af Parisaftalen og FN's Verdensmål.

Bæredygtig byudvikling
Aarhus kommune og bystyret Udaipur i delstaten Rajasthan indgik myndighedssamarbejde i 2017. Bystyret i Udaipur har ønsket at samarbejde med Aarhus om at udvikle strategier for vandområdet med fokus på moderne vandforsyning og spildevandshåndtering, en bæredygtig byudvikling omkring byens flod samt en effektiv offentlig forvaltning. Aarhus har kompetencer inden for vandhåndtering og netop den helhedsorienterede planlægning, der arbejdes med i Aarhus, skal inspirere og skabe værdi i Udaipur.

Vand
Under Grønt Strategisk Partnerskab mellem Danmark og Indien er det aftalt, at Miljøstyrelsen og det indiske vandministerium indgår i et myndighedssamarbejde. Formålet er at understøtte den indiske regerings mål om at levere rent og tilstrækkeligt drikkevand til alle husholdninger i landområderne i 2024. En fælles 3-årig arbejdsplan for perioden 2021-23 danner rammen for samarbejdet. Det gennemføres i tæt samarbejde med andre dansk-indiske vandsamarbejder som myndighedssamarbejdet mellem Aarhus Kommune, Aarhus Vand og byen Udaipur, Urban Living Lab i Goa, den dansk-indiske Water Technology Alliance og initiativer inden for forskning og innovation.

Immaterielle rettigheder (Intellectual Property Rights, IPR)
Indien kan med sin store demografi og udviklingsmæssige kurs spille en vital rolle i realiseringen af FN’s verdensmål og standsningen af klimaændringerne. Teknologioverførsel, innovationssamarbejde samt eksport af grønne teknologiløsninger er centrale for at realisere denne ambition, hvilket gør eksistensen af et robust IPR-system til en forudsætning. Derfor indgik Patent- og Varemærkestyrelsen i foråret 2019 et myndighedssamarbejde med IP-myndighederne i Indien. Formålet er at styrke beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder gennem kapacitetsopbygning, kvalitetssikring og oplysning til relevante målgrupper i industrien. Myndighedssamarbejdet understøtter Indiens ambitiøse erhvervsreformprogram med fokus på øget innovation, produktion og tiltrækning af internationale investeringer. Det er forhåbningen, at det indo-danske partnerskab på IPR ikke kun kan fremskynde Indiens økonomiske udvikling, men også i væsentlig grad bidrage til det Grønne Strategiske Partnerskab ved at fremme Indiens grønne omstilling.