Gå til indhold

Dansk-indisk fælleskommission og Grønt Strategisk Partnerskab

Danmark og Indien blev i 2008 enige om at danne en fælleskommission. Det første møde fandt sted i 2010 mellem daværende udenrigsminister Lene Espersen og hendes indiske kollega S. M. Krishna. 

I 2018 blev den dansk-indiske fælleskommission genåbnet i forbindelse med den daværende danske udenrigsministers besøg i Indien medio december 2018. Genåbningen af fælleskommissionen afspejlede de gode fremskridt i sektorsamarbejdet, markeret af gensidige ministerbesøg og øvrige højniveaubesøg, herunder i forbindelse med afholdelse af møder i fælleskommissionens ni sektorarbejdsgrupper (Joint Working Groups). Arbejdsgrupperne dækker energi, landbrug, fødevareforarbejdning, videnskab, innovation og teknologi, shipping, labour mobility, miljø og byudvikling samt den digitale dagsorden. 

Den 12. maj 2020 fandt det tredje møde i fælleskommissionen sted virtuelt mellem udenrigsminister Jeppe Kofod og hans indiske kollega Dr. S. Jaishankar. Her blev de to ministre enige om at arbejde mod at etablere et Grønt Strategisk Partnerskab mellem Indien og Danmark med udgangspunkt i det eksisterende samarbejde i fælleskommissionen inden for grøn omstilling og bæredygtighed. 

Den 28. september 2020 afholdtes et virtuelt topmøde mellem statsminister Mette Frederiksen og den indiske premierminister Narendra Modi. Ved topmødet blev de to regeringschefer enige om at etablere et Grønt Strategisk Partnerskab, der skal udbygge og styrke det dansk-indiske samarbejde og tage det til et nyt niveau.