Spring til indhold

Den politiske afdeling

I den politiske afdeling følger vi den indenrigs- og udenrigspolitiske situation i Indien samt i ambassadens sideakkrediterede lande, Sri Lanka, Maldiverne, Nepal og Bhutan, så Udenrigsministeriet i København er opdateret om den politiske udvikling i landene.

Derudover samarbejder vi med EU’s delegation i New Delhi – et samarbejde, der bl.a. omfatter EU’s forhold til Indien, menneskerettighedssituationen og klima- og energipolitik.

Den politiske afdeling understøtter det bilaterale samarbejde mellem Indien og Danmark. Danmark og Indien blev i 2008 enige om at danne en fælleskommission. Det første møde fandt sted i 2010 mellem daværende udenrigsminister Lene Espersen og hendes indiske kollega S. M. Krishna.

Den 12. maj 2020 fandt det tredje møde i Fælleskommissionen sted virtuelt mellem udenrigsminister Jeppe Kofod og hans indiske kollega Dr. S. Jaishankar. Her blev de to ministre enige om at arbejde mod at etablere et Grønt Strategisk Partnerskab mellem Indien og Danmark med udgangspunkt i det eksisterende samarbejde i Fælleskommissionen inden for grøn omstilling og bæredygtighed.

Den 28. september 2020 afholdtes virtuelt topmøde mellem statsminister Mette Frederiksen og den indiske premierminister Narendra Modi. Ved topmødet blev de to regeringschefer enige om at etablere et Grønt Strategisk Partnerskab, der skal udbygge og styrke det dansk-indiske samarbejde og tage det til et nyt niveau.

Derudover har Danmark strategisk sektor samarbejde med Indien inden for fire sektorer, herunder energi, miljø (vand), intellectual property rights (IPR) samt bæredygtig byudvikling.

Områderne kultur og presse hører også under den politiske afdeling. Vi arbejder for at promovere danske kulturprodukter, bl.a. ved at formidle dansk deltagelse på en række filmfestivaler. Derudover samarbejder vi med indiske journalister, der gerne vil sætte fokus på Danmark og dansk kultur.

Billede fra Raisina Dialogue i New Delhi, Januar 2020