Spring til indhold

Den konsulære afdeling

Den konsulære afdeling arbejder tæt sammen med de danske honorære konsulater for at bistå danskere, der oplever problemer under rejse og ophold i Indien samt Sri Lanka, Maldiverne, Nepal og Bhutan.

Den konsulære afdeling (visumteamet) bistår også udenlandske statsborgere, som ønsker at søge om visum eller opholds- og arbejdstilladelse til Danmark. Vi behandler i direkte samarbejde med hhv. Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet alle ansøgninger om visa, samt opholds- og arbejdstilladelser m.m. som indgives i Indien, Maldiverne og Bhutan. (NB: For så vidt angår Sri Lanka varetager den norske ambassade i Colombo dette arbejde). 

Ambassaden har besluttet at lade en ekstern tjenesteyder ( Firmaet VFS ) tage sig af modtagelsen af visumansøgninger i Indien. Baggrunden er et ønske om at yde ansøgerne en bedre service. VFS er til stede på flere lokationer i Indien og er ofte mere fleksibel eksempelvis i forhold til åbningstider.

Den konsulære afdeling (visumteamet) behandler over 10.000 ansøgninger om året, hvor hovedparten af disse kommer fra besøgende til danske virksomheder.

Vi er her for at hjælpe dig

En vigtig opgave for den konsulære afdeling er at hjælpe dig som dansk statsborger eller udlænding med fast ophold i Danmark, så du får en sikker rejse, når du rejser i de lande vi dækker fra ambassaden i New Delhi. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde rådgivning før du rejser ud, hvilket du kan læse mere om på Udenrigsministeriets hjemmeside. Oplever du problemer under din rejse, kan vi tilbyde assistance i samarbejde med fx dit rejseforsikringsselskab og din rejsearrangør.

Den konsulære afdeling rådgiver hvert år flere hundrede danskere, der enten er på vej hertil eller befinder sig i ”vores” lande, og har behov for rådgivning. Desuden bistår vi en del nødstedte danskere, der kommer ud for problemer under deres rejser i området. Endelig tilbyder den konsulære afdeling en række serviceydelser til danske statsborgere med fast bopæl her.

Du kan altid komme i forbindelse med enten den konsulære afdeling eller vores kollegaer i Udenrigsministeriets Borgerservice – også i weekender og midt om natten. Udenfor ambassadens åbningstid stilles vores hovedtelefon (+91 11 4209 0700) videre til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (24/7-centret), som er bemandet døgnet rundt, hvor en dansktalende vagthavende er klar til at besvare nødopkald. De kan også klare opkald på andre sprog, f.eks. fra en læge på et hospital. 24/7-centret kan også kontaktes direkte på +45 33921112 og bbb@um.dk.

Vi kan ikke dække dine udgifter

Den konsulære afdeling kan hjælpe dig, men vi kan ikke betale for dine udgifter i forbindelse med en nødsituation herude. Det er din rejseforsikring eller dig selv, der skal betale udgifterne. Desuden afkræver vi som hovedregel betaling for den hjælp, vi har ydet. Det er derfor vigtigt at være sikker på, at du forsikringsmæssigt er dækket under din rejse.

Som hovedregel kræver vi betaling for den service, som vi yder til danske og udenlandske borgere.

For nogle ydelser betales for det timeforbrug, som vi bruger på at hjælpe dig, og for andre ydelser betales et fast gebyr. Yderligere oplysninger kan findes i Bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten og Vejledningen til denne bekendtgørelse (der linkes til Vejledningen for 2011; Vejledningen 2012 uploades ultimo januar 2012).