[Skip to Content]
 

Good vibrations - welcome!

Why does India matter to us, and why does Denmark matter to India? Read ambassador Freddy Svane's introduction and find out! Welcome to our website!

Indo-Danish Business Association

IDBA
A networking forum for Danish nationals, establishments in India and Indian firms established in Denmark.

 

Europa-Parlamentsvalg og patentdomstol søndag den 25. maj

Der stemmes til Europa-Parlaments-valget samt om den fælleseuropæiske Patentdomstol søndag den 25. maj. Oplysninger om at brevstemme via ambassaden og konsulaterne publiceres snarest.