Skip to content

Pas

Ambassaden hjælper med udstedelse af danske pas og provisoriske pas til fastboende danske statsborgere og turister, hvis rejsedokument er udløbet eller bortkommet.

ALMINDELIGT PAS

Ansøgning om almindeligt pas kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden, da der ved indgivelse af ansøgningen skal tages digitalt foto, fingeraftryk og underskrift.

Åbningstid for pasansøgning
Mandag til fredag 9:00 – 15:30

Tidsbestilling
For at undgå ventetid er det en god ide at ringe og aftale tidspunkt med den konsulære afdeling på telefon +91 11 4209 0700.

Honorære konsulater
De danske konsulater i Indien (Mumbai, Kolkata, Chennai), Sri Lanka, Maldiverne og Bhutan kan kun udstede nødpas/provisoriske pas og foretage forlængelser af pas. Herudover kan de modtage ansøgninger om pas til børn under 12 år. Det er en god ide at ringe og aftale tidspunkt med de honorære konsulater via telefon.


ANSØGNING OG DOKUMENTATION

Ansøgning indgivet i New Delhi
Nedenfor anførte dokumenter medbringes i 1 eksemplar.

Ansøgning indgivet ved et honorært konsulat
Kun ansøgninger for børn under 12 år. Nedenstående dokumentation medbringes i 2 eksemplarer.

Pas til personer over 18 år
• Ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet. Ansøgningsskemaet kan downloades her.
• 1 pasfoto (Specifikationer kan ses her).
• Det sidst udstedte pas og 1 fotokopi af passets dataside eller andre beviser for identitet (f.eks. Dåbs- navne- eller fødselsattest; Indfødsretsbevis; Legitimation med foto).
• I tilfælde af navneændring siden sidst udstedte pas medbringes vielsesattest eller navneattest.

Pas til personer under 18 år
Det er et krav, at barnet møder personligt op. Det gælder også nyfødte. Begge forældre anmodes om at møde personligt op sammen med barnet, da begge skal give skriftligt samtykke til pasudstedelsen. Hvis en forælder har eneforældremyndigheden over barnet vedlægges dokumentation herfor.

Siden 2004 skal børn have deres eget pas, og kan ikke længere rejse på forældrenes pas.

Ambassaden gør i øvrigt opmærksom på at barnet, hvis det er født i udlandet og ikke har været bosat i Danmark, ikke vil få tildelt et dansk personnummer. Dansk personnummer tildeles først efter tilmelding til et dansk folkeregister.

Bemærk nedenfor nævnte dokumentation skal forevises i original (1 fotokopi af alle dokumenter skal endvidere medbringes).
• Ansøgningsskema, udfyldt og underskrevet. Ansøgningsskema kan downloades her.
• 1 pasfoto (Specifikationer kan ses her).
• Vielsesattest (samt legaliseret oversættelse, hvis vielsesattesten hverken er på engelsk eller dansk). I tilfælde, hvor kun den ene af forældrene har forældremyndigheden over barnet, skal vedkommende dokumentere dette.
• Dåbsattest eller navneattest. Hvis barnet endnu ikke er navngivet medbringes fødselsattesten. Der kræves en legaliseret oversættelse af fødselsattesten, hvis den hverken er på engelsk eller dansk.
• Hvis barnet har et pas i forvejen forevises det nuværende pas.
• Forældrenes pas.
• Hvis barnet er fyldt 5 år og kan skrive, underskriver han/hun i ambassadens påsyn.


ANDEN VIGTIG INFORMATION

Gebyrer
Oversigten over gebyrsatser kan ses her.

Ekspeditionstid
Nye pas kan kun udstedes af Rigspolitiet i Danmark. Der må derfor påregnes en ekspeditionstid på ca. 3-4 uger.

Gyldighed
• Normale pas udstedes med en gyldighed på 10 år.
• Pas til personer i alderen 2-18 år udstedes med en gyldighed på 5 år.
• Pas til børn i alderen 0-2 år udstedes med en gyldighed, der normalt ikke overstiger 2 år.

Afhentning
Man beholder sit gamle pas indtil det nye er udstedt. Når passet er klar, kontakter ambassaden dig. Det gamle pas skal annulleres før det nye udleveres.

Det er muligt at bestille nyt pas på et Borgerservicecenter i Danmark og få det udleveret på danske ambassader og andre repræsentationer, herunder honorære konsulater, andre steder i verden. Ligeledes er det muligt at bestille nyt pas på Ambassaden og senere afhente det på et Borgerservicecenter i Danmark.

Ambassaden vil opkræve et gebyr (se gebyrlisten) for at udlevere pas, der er bestilt i Danmark. Gebyr for at modtage og behandle pasansøgningen betales, der hvor ansøgningen indleveres.

Flybilletter ved fornyelse af pas
Når du fornyer dit pas, får du altid et nyt pasnummer. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at hvis du har købt flybilletter, og du har oplyst dit gamle pasnummer, så kan flybilletterne være ugyldige. Har du oplyst dit gamle pasnummer, kan du kontakte dit flyselskab, og så kan de måske ændre pasnummeret til det nye pasnummer, hvis det er nødvendigt.

Statsborgerskab og ret til dansk pas
Det er vigtigt at være opmærksom på rettigheder omkring dansk statsborgerskab.
Oplysninger om statsborgerskab kan findes her.