Spring til indhold

Provisorisk pas/nødpas

Ansøgning om provisorisk pas/nødpas

Er dit pas blevet stjålet eller bortkommet under ferieophold?
Et provisorisk pas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets og transitlandes myndigheder godkender provisorisk pas. Se Udenrigsministeriets hjemmeside.

Du skal på nærmeste lokale politistation anmelde tabet af passet og anmode om en politirapport. Politirapporten medbringes til ambassaden sammen med 2 fotos i passtørrelse (se ovenstående). I forbindelse med udstedelse af provisoriske pas opkræves gebyr.

NB: For børn under 18 år kræves forældrenes samtykke.

Ansøgningsvejledning

  • Ansøgningsskema der er udfyldt og underskrevet. Find ansøgningsskemaet her.
  • 2 pasfotos (Specifikationer kan ses her).
  • Hvis muligt, forevises andre beviser for identitet, f.eks. Dåbs-, navne- eller fødselsattest, indfødsretsbevis eller legitimation med foto.
  • Hvis det gamle pas er stjålet forevises politirapport, og der udfyldes evt. en "Erklæring om bortkommet pas". Erklæringen udleveres af ambassaden.

Gebyr
Se venligst oversigten over gebyrsatser.

Ekspeditionstid
Samme dag.

Erstatningsvisum til Indien
Samtidig med det provisoriske pas udsteder ambassaden et brev til de indiske immigrationsmyndigheder (FRRO/Immigration Officer), som bekræfter dit navn, nationalitet og det nye pasnummer. Gebyr: 2.150 INR.

Dette brev medbringer du sammen med dit nye provisoriske pas til de indiske immigrationsmyndigheder (FRRO/Immigration Officer)for at få indstemplet et ’exit stamp’ i passet. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan rejse ud af landet uden at have et ’exit stamp’ i passet.

Immigrationsmyndighedernes adresse i Indien kan findes her.

OBS!
Vær opmærksom på at det ikke er muligt at få et ’exit stamp’ i weekenden.

Yderligere information
For yderligere information om danske pas, se Udenrigsministeriets hjemmeside.