Spring til indhold

COVID-19 i Nepal

Her på siden finder du information om COVID-19 i Nepal.

Senest opdateret 31.03.2020 12:08

Udenrigsministeriet opfordrer de danske rejsende, der befinder sig ude i verden, til at rejse hjem så snart det er muligt. Dette bør ske i tæt dialog med dit rejsebureau, flyselskab eller forsikringsselskab, og i god ro og orden.

Mere information om beslutningen kan findes fra Udenrigsministeriets pressemeddelelse her og yderligere uddybning i FAQ her. Vi anbefaler, at du følger med i udviklingen via Udenrigsministeriets Rejsevejledninger for de enkelte lande. Rejsevejledningen for Nepal kan findes her.

Ambassaden følger løbende udviklingen i forhold til coronavirus/COVID-19 i Nepal. Danskere bosat eller på rejse i Nepal opfordres til at følge de lokale myndigheders information via nyhedsmedierne og nedenfor nævnte informationskanaler.

Rejser til Nepal

De nepalesiske myndigheder har fra den 22. marts (midnat) suspenderet alle internationale fly. Forbudet er gældende til den 15. april 2020.

Befinder du dig allerede i Nepal?

Nepals turistmyndigheder har den 29. marts meddelt, at turistevakuering med kørsel fra landet til Kathmandu stopper ind til videre. Hvis du opholder dig i Nepal og ønsker at rejse til Danmark, bør du derfor hurtigst muligt og i tæt dialog med dit rejsebureau, fly- eller forsikringsselskab undersøge mulighederne for udrejse.

Der er implementeret nye indrejserestriktioner til Danmark. Dette har i nogle tilfælde gjort det svært for ikke danske statsborgere – med ophold og bopæl i Danmark – at boarde fly fra udlandet til Danmark. Såfremt du har lovligt ophold og bopæl i Danmark, har ambassaden mulighed for at udstede et certificate to board, som bekræfter dette. Du kan kontakte ambassaden med henblik på at få et certificate to board her.

Er du dansk statsborger og har du ikke mulighed for at komme hjem, skal du være opmærksom på om der er behov for at forlænge dit visa. Fra den 22. marts og frem til den 3. april vil du ikke længere kunne få dit visum forlænget på Immigrations kontoret. Såfremt du stadig befinder dig i landet efter den 3. april, skal du derfor, senest 7 dage efter kontoret igen er åbent, møde op for at få dit visum forlænget. Visum der udløber før den 21. marts vil være forbundet med en afgift samt bøde. Visumholdere med visum gældende til den 21. marts og derefter vil blot skulle betale afgift.

For at forlænge dit turistvisum skal du kontakte immigrationsmyndighederne ved enten at ringe eller skrive (mail@nepalimmigration.gov.np).

De nepalesiske myndigheder har oprettet en COVID-19 hotline, der kan kontaktes på telefon +977 14113045 og fra søndag til fredag mellem 10-17 på +977 14423138.

Information vedrørende visum kan findes på Department of Immigration's hjemmeside herunder undersiden for turistvisa.

***

Vi bliver ved med at prøve at skabe hjemrejsemuligheder. Blandt andet forsøger vi i samarbejde med andre lande i EU og Norden at organisere særfly, hvor strandede borgere kan købe billet.

Udenrigsministeriet udsender PUSH-beskeder til danskerlisterne med information om særfly i lande, der ellers er lukket ned. Og ambassaderne opdaterer løbende informationen på deres hjemmesider, når der dukker muligheder op. Så vigtigt at følge med der og også at holde Udenrigsministeriet informeret om, hvis der er ønske om hjælp til hjemrejse.

Udenrigsministeriets Borgerservice har oprettet en facebookgruppe, der skal hjælpe danskere i udlandet til at støtte op om hinanden. Her kan fastboende rådgive og hjælpe de rejsende, og rejsende kan finde hinanden og dele erfaringer. Find gruppen her: https://www.facebook.com/groups/danskereglobalt/

Yderligere information for fastboende

Det globale udbrud af COVID-19 kan medføre vanskeligheder med forsendelser af post til udlandet. Det betyder, at der for danskere bosat i udlandet kan opstå problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon. Se mere her.

Udviklingen i Nepal

Nepals turistmyndigheder har den 29. marts meddelt, at turistevakuering med kørsel fra landet til Kathmandu stopper ind til videre. Vi opfordrer danskere til at være ekstra forsigtige i Nepal som følge af en stigning i antallet af smittede med coronavirus og som følge af de lokale myndigheders tiltag for at forebygge smittespredning.

De lokale myndigheder kan implementere tiltag for at forebygge smittespredning med kort varsel. Du kan blive screenet for sygdomssymptomer. Hvis du har sygdomssymptomer, kan de lokale myndigheder implementere forebyggende tiltag, heriblandt isolation. Isolation kan også blive implementeret for personer uden sygdomssymptomer, hvis der er mistanke om, at personerne har været udsat for smitte. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du bør holde dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejse- eller flyselskab. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd og kan også søge information på https://politi.dk/corona.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Sundhedsstyrelsen eller Statens Serum Institut. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Nepal kan være af svingende/ringe standard især uden for de store byer.

Der findes enkelte acceptable privathospitaler/klinikker i Kathmandu, som dog primært kan håndtere mindre komplicerede sygdomstilfælde. Al sygdomsbehandling, der kræver specialiseret lægeassistance, operation eller lignende, kræver medicinsk evakuering til et andet land. Det er afgørende, at rejsende har en rejseforsikring, der inkluderer sygetransport. Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Nem adgang til vigtig information

Ambassaden opfordrer alle danskere i Nepal til at registrere sig på Danskerlisten og hente Udenrigsministeriets app Rejseklar. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig. Du tilmelder dig Danskerlisten her.

Har du spørgsmål i forbindelse med coronavirus/COVID-19, kan du tage kontakt til den danske ambassade på telefonnummer: + 91 (011) 4209 0751. Uden for ambassadens åbningstid er der mulighed for omstilling til Udenrigsministeriets Asien-hotline på: +45 3392 1344 eller mail coronaasien@um.dk

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen. På de danske myndigheders fælles informationssite kan du finde information om coronavirus/COVID-19.

For yderligere information se også Udenrigsministeriets hjemmeside.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/um-rejseklar-app/

Ambassaden opfordrer alle danskere i Indien til at registrere sig på Danskerlisten og hente udenrigsministeriets app Rejseklar
Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig.