Spring til indhold

Information om COVID-19 i Indien

Her på siderne finder du information til danske rejsende og fastboende i Indien, samt ambassadens sideakkrediterede lande, Bhutan, Maldiverne, Nepal og Sri Lanka, i forbindelse med udbruddet af coronavirus/COVID-19.

Senest opdateret 28.05.2020 12:30

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser for hele verden til og med den 31. maj 2020. Udenrigsministeriet opfordrer de danske rejsende, der befinder sig ude i verden, til at rejse hjem så snart det er muligt. Dette bør ske i tæt dialog med dit rejsebureau, flyselskab eller forsikringsselskab, og i god ro og orden.

Mere information om beslutningen kan findes fra Udenrigsministeriets pressemeddelelse her og yderligere uddybning i FAQ her. Udenrigsministeriets Rejsevejledninger for de enkelte lande kan findes her. Vi anbefaler, at du holder dig løbende orienteret her på ambassadens hjemmeside.

Ambassaden følger løbende udviklingen i forhold til coronavirus/COVID-19 i Indien. Danskere bosat eller på rejse i Indien opfordres til at følge de lokale myndigheders information via nyhedsmedierne og nedenstående informationskanaler.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejseinformationer

Gældende fra den 25. marts er der indført nationalt udgangsforbud i Indien. Alle internationale fly samt offentlig transport såsom tog og metro er suspenderet i hele perioden. Forbuddet er forlænget til den 31. maj 2020. Indenrigsflyninger genoptages i begrænset omfang fra den 25. maj. Samtlige visa - på nær diplomatiske, officiel, FN, international organisationer, arbejds- og projektkategorier - er suspenderet.

Ved ankomst vil du blive screenet for sygdomssymptomer. Hvis du har sygdomssymptomer, kan de lokale myndigheder implementere forebyggende tiltag, heriblandt karantæne. Karantæne kan også blive implementeret for personer uden sygdomssymptomer, hvis der er mistanke om, at personerne har været udsat for smitte. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. 

***

Vi bliver ved med at prøve at skabe hjemrejsemuligheder. Blandt andet forsøger vi i samarbejde med andre lande i EU og Norden at organisere særfly, hvor strandede borgere kan købe billet.

Udenrigsministeriet udsender PUSH-beskeder til danskerlisterne med information om særfly i lande, der ellers er lukket ned. Og ambassaderne opdaterer løbende informationen på deres hjemmesider, når der dukker muligheder op. Så vigtigt at følge med på vores hjemmeside, samt at skrive dig op på danskerlisten. Du bør også informere Udenrigsministeriet om, hvis du  ønsker hjælp til hjemrejse.

Hvis jeg strander – netværk, hjælp og visum

For at kunne hjælpe dig er det vigtigt, at du udfylder det specifikke link til Udenrigsministeriets krisedatabase, som du har modtaget pr. e-mail og SMS, hvis du er registreret på Udenrigsministeriets Danskerliste. Hvis du ikke allerede er tilmeldt Danskerlisten, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet på mailadressen bbb@um.dk eller +45 3392 1112, som kan hjælpe dig med at blive registreret på Udenrigsministeriets liste over danskere strandet i udlandet.

Hvis du er strandet i Indien, har de indiske myndigheder oprettet en hjemmeside med relevant information og kontaktoplysninger til at hjælpe. Se mere på: http://strandedinindia.com/. Dertil kan du finde en liste over de enkelte delstater og unionsterritoriers hjælpelinjetelefonnumre her.

Udenrigsministeriets Borgerservice har oprettet en facebookgruppe, der skal hjælpe danskere i udlandet til at støtte op om hinanden. Her kan fastboende rådgive og hjælpe de rejsende, og rejsende kan finde hinanden og dele erfaringer. Find gruppen her:  https://www.facebook.com/groups/danskereglobalt/

Visum
Er du dansk statsborger, og har du ikke mulighed for at komme hjem, skal du være opmærksom på om der er behov for at forlænge dit visa.

De indiske myndigheder har den 5. maj annonceret, at alle udenlandske statsborgere, som er strandet i Indien pga. COVID-19, kan få deres visa forlænget uden gebyr i op til 30 dage efter datoen for ophævelsen af suspenderingen af internationale udgående flyvninger. Forlængelse er betinget af fremsendelse af online ansøgning til det lokale FRRO kontor via FRRO online portal. Har du brug for vejledning til denne proces så ring eller skriv til FFRO. De har servicecentre der kan hjælpe. Der er midlertidigt stoppet for personlig fremmøde. Når du har søgt skal du vente et par dage og så ringe til det nærmeste FFRO-kontor. Oversigt over FRRO-kontorer kan findes her.

Hvis jeg bliver syg

Befinder du dig i Indien og mistænker du at være smittet med coronavirus/covid-19, opfordres du til at undgå kontakt med andre mennesker samt følge de officielle anbefalinger fra de lokale sundhedsmyndigheder.

De indiske myndigheder har etableret en hotline for spørgsmål vedrørende coronavirus. Tlf.: +91-11-2397 8046 eller email: ncov2019@gmail.com.

Generelle anbefalinger fra WHO vedrørende forebyggelse af COVID-19 kan findes her.

Lokale restriktioner og udvikling for COVID-19 i Indien

Der indført national udgangsforbud i Indien frem til 31. maj. Det er således forbudt at bevæge sig uden for sit hjem. Det er dog lovligt at forlade hjemme, hvis man skal handle fødevarer, købe medicin eller har brug for lægefaglig assistance. Det er obligatorisk at bære maske i hele Indien.

De indiske myndigheder kan indføre nye tiltag med kort varsel. Danskere bosat eller på rejse i Indien opfordres til at følge de lokale myndigheders information via nedenstående informationskanaler: 

  • Bureau of Immigrations hjemmeside her samt via de lokale delstats myndigheder. En oversigt over hjemmesiderne for de forskellige delstater kan findes her
  • Indiens sundhedsministerium. Her bliver tallene for bekræftede tilfælde i Indien løbende opdateret.

Fastboende danskere i Indien

Det globale udbrud af COVID-19 kan medføre vanskeligheder med forsendelser af post til udlandet. Det betyder, at der for danskere bosat i udlandet kan opstå problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon. Se mere her.

Adgang til anden relevant information

Ambassaden opfordrer alle danskere i Indien til at registrere sig på Danskerlisten og hente Udenrigsministeriets app Rejseklar. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig. Du tilmelder dig Danskerlisten her. 

Har du spørgsmål i forbindelse med coronavirus/COVID-19, kan du tage kontakt til den danske ambassade på telefonnummer: + 91 (011) 4209 0751. Uden for ambassadens åbningstid kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet på mailadressen bbb@um.dk eller +45 3392 1112.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen. På de danske myndigheders fælles informationssite kan du finde information om coronavirus/COVID-19. 

Nye tilfælde registreres løbende af Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC)

For yderligere information se også Udenrigsministeriets hjemmeside. 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/um-rejseklar-app/

Læs mere om Udenrigsministeriets app 'Rejseklar' her

 

Tilmeld dig Danskerlisten