Spring til indhold

Praktikant til strategisk sektorsamarbejde

Kunne du tænke dig at være praktikant på ambassaden i New Delhi? Her får du mulighed for at beskæftige dig med et af verdens folkerigeste lande, en af verdens største økonomier og en voksende global politisk magtfaktor.

Ambassaden i New Delhi søger en dygtig praktikant til det strategiske sektorsamarbejde i den politiske og økonomiske afdeling til efteråret 2020. 

Ansøgningsfrist:
Søndag den 23. februar 2020 kl. 23.30 dansk tid.

Praktikopholdet er af seks måneders varighed og løber fra den 1. august 2020 til den 31. januar 2021.

               

 

PRAKTIKANT TIL DET STRATEGISKE SEKTORSAMARBEJDE

Kunne du tænke dig at være praktikant på ambassaden i New Delhi? Her får du mulighed for at beskæftige dig med et af verdens folkerigeste lande, en af verdens største økonomier og en voksende global politisk magtfaktor. Som led i Udenrigsministeriet øgede grønne fokus er ambassaden i New Delhi udnævnt til klimafrontpost, hvorfor den grønne dagsorden i særlig grad skal prioriteres. Dette afspejles i det strategiske samarbejde inden for vigtige sektorer, som er helt centrale i at bidrage til FN’s verdensmål. I den sammenhæng spiller den politiske og økonomiske afdeling på ambassaden en aktiv rolle.

 

Som praktikant i det strategiske sektorsamarbejde vil din opgave være at styrke Danmarks relationer til Indien ved at bidrage til at opbygge tæt samarbejde mellem indiske og danske myndigheder inden for danske styrkepositioner. Som praktikant skal du assistere ambassadens fire sektorrådgivere i projekter under det strategiske sektorsamarbejde inden for patent og varemærke-, vand-, miljø- og energiområdet. Du vil løbende være i tæt samarbejde med ambassadens handelsafdeling og innovationscenteret.

 

Denne stilling er en unik mulighed for at fremme implementeringen af FN’s verdensmål i Indien, som er et af verdens afgørende vækstlande. Du vil i særdeleshed komme til at beskæftige dig med SDG 7 og 13 om vedvarende energi og klima, SDG 6 og 11 om rent vand, og bæredygtig byudvikling samt SDG 8 og 9 om henholdsvis bæredygtig vækst, jobskabelse og innovation. 

 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. inkludere:

  • Deltagelse ved og afrapportering af møder med indiske myndigheder og samarbejdspartnere samt internationale donorer
  • Medvirke til udarbejdelse af relevante analyser og indrapporteringer på sektorniveau
  • Indsamling af information til internt brug på ambassaden og eksternt brug for relevante aktører i Danmark.
  • Involvering i forberedelse og gennemførsel af ministerbesøg, delegationsbesøg, workshops og studieture
  • Gennemgang af indsendte dokumenter fra aktørerne og besvarelse af henvendelser
  • Assistere sektorrådgiverne med monitorering af projekternes fremdrift mht. arbejdsplan, kvalitet og forventede resultater
  • Diverse ad hoc opgaver såsom opslag til sociale medier og nyhedsovervågning

Som praktikant vil du desuden være med til selv at definere dine opgaver. Vi søger en dygtig praktikant med en relevant akademisk uddannelse og interesse for strategi, bæredygtighed, og de bilaterale relationer mellem Danmark og Indien. Interesse for og kendskab til international og indisk politik samt klima- og miljøområdet er en stor fordel. Vi forventer desuden, at du besidder gode kommunikative evner på både dansk og engelsk.

Ansøgninger til det strategiske sektorsamarbejde bedes sendt til Sebastian Tue Pedersen Ove, sebove@um.dk, – skriv ”Praktikant 2020 – Strategisk sektorsamarbejde” i emnefeltet.