Spring til indhold

Nyt dansk kancelli i New Delhi

”Det er mig en stor glæde at kunne fortælle, at statsminister, Lars Løkke Rasmussen, formelt indvier Danmarks nye ambassade i New Delhi lørdag den 19. januar 2019. Vi er glade for at kunne sige, at vi nu er i mål med byggeriet. Med det nye kancelli ønsker vi at styrke vores diplomatiske arbejde for et stærkere bilateralt forhold til verdens største demokrati,” udtaler Peter Taksøe-Jensen, tidligere ambassadør i New Delhi.
 
I 2008 blev det af Folketingets Finansudvalg godkendt at erhverve et stykke land til opførelse af et nyt kancelli til Danmarks ambassade i Indiens hovedstad, New Delhi. Beslutningen blev taget på baggrund af Indiens voksende globale rolle, og ud fra et økonomisk hensyn grundet et konstant stigende huslejeniveau i hovedstaden. I dag fejrer vi, at byggeriet er færdigt. Byggeriet vil huse den danske ambassade, den islandske ambassade og en inkubatorfløj til innovative start-ups.
 
Nybyggeriet markerer, at Danmark ønsker en øget diplomatisk tilstedeværelse i Indien. Vi kan samtidig annoncere, at handelskontoret i Bangalore bliver opgraderet til et Generalkonsulat i løbet af 2019. Ambassaden i New Delhi udvider ligeledes med yderligere to vækstrådgivere på hhv. miljø og immaterielle rettigheder. Samlet en væsentlig styrkelse af dansk tilstedeværelse i Indien.
 
Arkitekterne bag den valgte arkitektur er danske Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Med bygningen er der tilstræbt et tidløst design i form af arkitektonisk enkelthed, der på værdig vis repræsenterer Danmark og dansk design.
 
Med åbningen af det nye kancelli har Danmark ligeledes fået en enestående mulighed for at fremvise og formidle dansk kunst i dansk-arkitektoniske rammer til et af verdens største lande. I den forbindelse er der udlånt kunst af kunstner René Schmidt fra Clay Keramikmuseum Danmark, ligesom Ny Carlsbergfondet har bekræftet interesse i at understøtte kunst til ambassaden:  
 
“Vi kvitterer for interessen for en tilstedeværelse af dansk kunst på den nye danske ambassade i Delhi, og vi glæder os til den fortsatte dialog om en markant kunstnerisk udsmykning til bygningen. Fra Ny Carlsbergfondets side er det afgørende, at vi på een og samme gang kan udvikle og synliggøre styrken i dansk samtidskunst — og kunst i det hele taget — i et så indflydelsesrigt land som Indien,” udtaler formand for Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt.
 
Den valgte udsmykning vil indgå i ambassadens formidling af dansk kunst og arkitektur, og det er Udenrigsministeriets klare indtryk, at Ny Carlsbergfondet er de helt rette til at udvælge, hvad der illustrerer dansk design og kunst i dag. 
 
Lørdag den 19. januar 2019 indviede Danmarks daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, formelt Danmarks kancelli i Indien.