Spring til indhold

Praktikant i Innovationscentret

Dit praktikophold vil give dig indblik i innovationscentrets kerneområder, herunder Life Science, Clean Tech og ICT (informations- og kommunikationsteknologi).

Du vil blive involveret i udviklingen af forsknings- og innovationsdrevet samarbejde mellem danske og indiske virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter. Du vil desuden få bred indsigt i dansk-indiske relationer og mulighed for at opbygge netværk i både offentlige og private danske og indiske institutioner inden for forskning, udvikling og innovation. 

Som praktikant på Innovation Centre Danmark i New Delhi vil dine arbejdsopgaver bl.a. bestå i at: 

 • Indsamle og præsentere information
 • Planlægge og afholde workshops, innovation camps, konferencer, seminarer m.m.
 • Deltage ved og afrapportere møder og seminarer
 • Kontakte og bistå virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter i forbindelse med besøg fra Danmark i Indien
 • Udføre diverse rutineprægede opgaver såsom at besvare mails, oversætte og skrive referater m.m.

Vi søger en selvstændig, initiativrig praktikant med stærke analytiske evner, som er i stand til at arbejde som en del af et team. Det er en klar fordel, hvis du har interesse for og kendskab til innovation, forskning og udvikling i danske virksomheder, ligesom du forventes at have interesse for teknologiudvikling og innovationsprocesser.

Generelle forventninger

Vi forventer, at du:

 • Har gode dansk- og engelskkundskaber
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er god til at have mange bolde i luften samtidigt
 • Er proaktiv og kan arbejde selvstændigt
 • Har gode tilpasningsevner og gerne erfaring fra udenlandsophold
 • Godt kendskab til IT, herunder standardprogrammerne i Microsoft Office.

Du skal helst være indskrevet på overbygningsdelen af din uddannelse på en højere dansk læreanstalt. Vi er åbne over for din uddannelsesmæssige baggrund, men du skal kunne forklare, hvorfor du vil være interessant for os.

Praktiske oplysninger

Som praktikant tilknyttes du ambassaden under Udenrigsministeriets ”Retningslinjer for anvendelse af praktikanter på repræsentationerne”. Hvis din uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, tilrettelægges opholdet derefter.

Du kan søge, hvis du er indskrevet på en højere dansk læreanstalt, eller hvis du er dansk statsborger på en højere udenlandsk læreanstalt. For at kunne arbejde som praktikant på ambassaden skal du igennem en sikkerhedsgodkendelse. Vær opmærksom på, at du kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et månedligt tilskud til dækning af specificerede og dokumenterede udgifter inden for en månedlig beløbsgrænse på 3.200 DKK. Der er mulighed for at medtage SU efter gældende regler. Herudover opfordres du til at søge legater til at dække eventuelle øvrige udgifter.

Praktikanterne er selv ansvarlige for indkvartering. Der er dog mulighed for, at praktikanterne kan overtage lejemålene på to tilstødende lejligheder, som er møbleret og har alt, hvad der skal bruges for at få en god hverdag i New Delhi. Lejlighederne er placeret i relativt kort afstand fra ambassaden. De nuværende praktikanter kan hjælpe med at videreformidle kontakten til udlejer.

Ansøgning

Både motiveret ansøgning (maks. én side) og CV skal skrives på engelsk. Disse dokumenter samt karakterudskrift og relevante udtalelser sendes samlet i én PDF-fil pr. e-mail til de nuværende praktikanter senest den 6. marts 2017.

Ansøgninger til Innovationscentret bedes sendt til Karan Singh Mahal, karmah@um.dk – skriv ”praktikant 2017 – innovation” i emnefeltet. I tilfælde af, at du søger mere end én praktikstilling, skal din ansøgning sendes til de afdelinger, du ønsker stilling hos.

Du modtager en bekræftelse, når ambassaden har modtaget din ansøgning. Der afholdes samtaler hurtigst muligt herefter, og du kan forvente et endeligt svar på din ansøgning senest en måned efter ansøgningsfristen.

Såfremt du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte de nuværende praktikanter.