Spring til indhold

Praktikant på Den Danske Ambassade i New Delhi, Indien

Kunne du tænke dig at være praktikant på ambassaden i New Delhi? Her får du mulighed for at beskæftige dig med et af verdens folkerigeste lande, en af verdens største økonomier og en voksende global politisk magtfaktor.

 

""
Carl Christian, Emil KP, Emma, Mette, Mads og Emil H.

Ambassaden i New Delhi søger seks dygtige praktikanter til foråret 2019:

Ansøgningsfrist: Mandag d. 3. september 2018 kl. 12.00 dansk tid

Praktikopholdet er af seks måneders varighed og løber fra den 1. februar 2019 til den 31. juli 2019.

Et praktikophold i Indien giver mulighed for at beskæftige sig med et land i rivende udvikling, såvel politisk som handelsmæssigt. Samtidig er det en unik mulighed for at supplere studiet med praktisk erfaring og få indblik i indiske samfunds- og erhvervsforhold. Som praktikant på ambassaden vil du blive inddraget i en lang række områder af det daglige arbejde, hvorfor du kan forvente at styrke din profil betydeligt i løbet af et særdeles spændende halvår. Vi bestræber os endvidere på, at hver praktikant får mulighed for at deltage i én arbejdsrelevant rejse i Indien, i løbet af opholdet.

Som praktikant på ambassaden vil du blive inddraget i en lang række områder af det daglige arbejde, hvorfor du kan forvente at styrke din profil betydeligt i løbet af et særdeles spændende halvår. Blandt andet bliver du som praktikant også tilknyttet et eller flere af vores sektor-teams. I et sektor-team samarbejder du med medarbejdere fra forskellige afdelinger på ambassaden om et tværfagligt emne, der er relevant for et samarbejde mellem Danmark og Indien. På denne måde får som praktikant indblik i flere af ambassadens afdelinger samtidig med, at du udvider dine viden inden for et specifikt område.  Vi bestræber os endvidere på, at hver praktikant får mulighed for at deltage i én arbejdsrelevant rejse i Indien, i løbet af opholdet.

Generelle forventninger

Vi forventer, at du:
• Har gode dansk- og engelskkundskaber
• Har gode samarbejdsevner
• Er god til at have mange bolde i luften samtidigt
• Er proaktiv og kan arbejde selvstændigt
• Har gode tilpasningsevner og gerne erfaring fra udenlandsophold
• Godt kendskab til IT, herunder standardprogrammerne i Microsoft Office.

Du skal helst være indskrevet på overbygningsdelen af din uddannelse på en højere dansk læreanstalt. Vi er åbne over for din uddannelsesmæssige baggrund, men du skal kunne forklare, hvorfor du vil være interessant for os.

Praktiske oplysninger

Som praktikant tilknyttes du ambassaden under Udenrigsministeriets ”Retningslinjer for anvendelse af praktikanter på repræsentationerne”. Hvis din uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, tilrettelægges opholdet derefter.
Du kan søge, hvis du er indskrevet på en højere dansk læreanstalt, eller hvis du er dansk statsborger på en højere udenlandsk læreanstalt. For at kunne arbejde som praktikant på ambassaden skal du igennem en sikkerhedsgodkendelse. Vær opmærksom på, at du kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et månedligt tilskud til dækning af specificerede og dokumenterede udgifter inden for en månedlig beløbsgrænse på 3.200 DKK. Der er mulighed for at medtage SU efter gældende regler. Herudover opfordres du til at søge legater til at dække eventuelle øvrige udgifter.
Praktikanterne er selv ansvarlige for indkvartering. Der er dog mulighed for, at praktikanterne kan overtage lejemålene på to tilstødende lejligheder, som er møbleret og har alt, hvad der skal bruges for at få en god hverdag i New Delhi. Lejlighederne er placeret i relativt kort afstand fra ambassaden. De nuværende praktikanter kan hjælpe med at videreformidle kontakten til udlejer.

Ansøgning

Både motiveret ansøgning (maks. én side) og CV skal skrives på engelsk. Disse dokumenter samt karakterudskrift og relevante udtalelser sendes samlet i én PDF-fil pr. e-mail til de nuværende praktikanter senest den 3. september 2018 kl. 12.00 dansk tid.

Ansøgninger til den politiske afdelingen bedes sendt til Mette Høst Mikkelsen, mehomi@um.dk, – skriv ”Praktikant 2019 – Politisk” i emnefeltet.

Ansøgninger til det strategiske sektorsamarbejde bedes sendt til Emil Vibeager Hummel, emihum@um.dk, – skriv ”Praktikant 2019 – Strategisk sektorsamarbejde” i emnefeltet.

Ansøgninger til Public Diplomacy stillingen bedes sendt til Emma Holm Sørensen, emmsor@um.dk, - skriv ”Praktikant 2019 – Public Diplomacy” i emnefeltet.

Ansøgninger til Innovation Centre Denmark bedes sendt til Mads Kristiansen, mkrist@um.dk, – skriv ”Praktikant 2019 – Innovation” i emnefeltet.

Ansøgninger til handelsafdelingen bedes sendt til Emil Kronsted Pedersen, emikpe@um.dk, – skriv ”Praktikant 2019 – Handel” i emnefeltet.

Du modtager en bekræftelse, når ambassaden har modtaget din ansøgning. Der afholdes samtaler hurtigst muligt herefter, og du kan forvente et endeligt svar på din ansøgning senest en måned efter ansøgningsfristen. Du er velkommen til at søge flere praktikstillinger på ambassaden, dog skal ansøgningerne sendes i separate mails.

Såfremt du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte de nuværende praktikanter på de ovenstående e-mail adresser.

Få her et lille indblik i livet som praktikant i New Delhi: