Spring til indhold

Praktikant på Den Danske Ambassade i New Delhi, Indien

Kunne du tænke dig at være praktikant på ambassaden i New Delhi, hvor du får mulighed for at beskæftige dig med et af verdens folkerigeste lande, som også samtidig er en af verdens største økonomier og en voksende global politisk magtfaktor?

 

Ambassaden i New Delhi søger til efteråret 2018 seks dygtige praktikanter; én til ambassadens politiske afdeling, én til det strategiske sektorsamarbejde i den politiske og økonomiske afdeling, én til Public Diplomacy, én til innovationscentret og to til handelsafdelingen.
Ansøgningsfrist: Mandag d. 5. marts 2018 kl. 12.00 dansk tid

Praktikopholdet er af seks måneders varighed og løber fra den 1. august 2018 til den 31. januar 2019. 

Et praktikophold i Indien giver mulighed for at beskæftige sig med et land i rivende udvikling, såvel politisk som handelsmæssigt. Samtidig er det en unik mulighed for at supplere studiet med praktisk erfaring og få indblik i indiske samfunds- og erhvervsforhold. Som praktikant på ambassaden vil du blive inddraget i en lang række områder af det daglige arbejde, hvorfor du kan forvente at styrke din profil betydeligt i løbet af et særdeles spændende halvår. Vi bestræber os endvidere på, at hver praktikant får mulighed for at deltage i én arbejdsrelevant rejse i Indien, i løbet af opholdet.

Praktikant i den politiske afdeling
Arbejdet som politisk praktikant indebærer, at du skal sætte dig grundigt ind i Indiens politiske forhold, og beskæftige dig med alt fra indenrigspolitik og menneskerettighedsspørgsmål til sikkerhedspolitik og udenrigspolitiske relationer. Du vil også i et vist omfang komme til at beskæftige dig med forholdene i de sideakkrediterede lande; Sri Lanka, Nepal, Maldiverne og Bhutan. Arbejdsopgaverne vil konkret inkludere:

•Indhentning af information
•Selvstændigt analysearbejde
•Indberetninger om den politiske udvikling 
•Deltagelse ved og afrapportering fra møder
•Være involveret i forberedelse og gennemførsel af ministerbesøg
•Besvarelse af henvendelser
•Diverse ad hoc opgaver

Vi søger en dygtig praktikant med gode analytiske egenskaber og evnen til at tænke selvstændigt. Du skal kunne arbejde struktureret og bevare overblikket samt have interesse for og kendskab til international politik. Vi forventer, at du kan lide og er god til at formulere dig skriftligt.


Praktikant inden for det strategiske sektorsamarbejde i den politiske og økonomiske afdeling
Som praktikant i det strategiske sektorsamarbejde i den politiske og økonomiske afdeling vil din opgave være at styrke Danmarks relationer til Indien, bidrage til at opbygge tæt samarbejde mellem indiske og danske virksomheder og myndigheder, fremme implementeringen af FN’s verdensmål og samtidig være med til at fordre vækst i Indien. Som praktikant skal du assistere to vækstrådgivere i projekter under det strategiske sektorsamarbejde inden for vand- og energisektoren. Du vil løbende være i tæt samarbejde med ambassadens handelsafdeling, den politiske afdeling samt innovationscenteret.    

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. inkludere:
• Deltagelse ved og afrapportering af møder med donorer og myndigheder 
• Indsamling af information til internt brug på ambassaden og eksternt brug for relevante aktører i Danmark 
• Involvering i forberedelse og gennemførsel af ministerbesøg, virksomhedsbesøg og studieture
• Gennemgang af indsendte dokumenter fra aktørerne og besvarelse af henvendelser
• Monitorering af projekternes fremdrift mht. arbejdsplan, kvalitet og forventede resultater
• Diverse ad hoc opgaver

 

Da denne praktikstilling er nyligt oprettet vil du som praktikant desuden være med til selv at definere dine opgaver. Vi søger en dygtig praktikant med gode administrative evner indskrevet ved en relevant akademisk uddannelse og med interesse for økonomisk vækst, strategi og business administration. Interesse for og kendskab til international og indisk politik og økonomiske forhold er en stor fordel. Vi forventer desuden at du besidder gode kommunikative evner både på dansk og engelsk.


Praktikant i public diplomacy
Som praktikant inden for public diplomacy vil det være din opgave at styrke Danmarks omdømme i Indien. Din rolle som public diplomacy-praktikant indebærer en generel deltagelse i ambassadens løbende opgaver inden for det kommunikationsorienterede område, og du vil derfor skulle løse mange forskelligartede opgaver. Du vil i løbet af dit praktikophold opnå indblik i både de politiske, kulturelle, økonomiske og handelsmæssige aspekter af ambassadens virke. Konkret vil arbejdsopgaverne primært bestå i at bidrage med idéer til, og gennemførelse af, ambassadens PR- og kommunikationsaktiviteter såvel som strategi, herunder:

• Udvikle og vedligeholde ambassadens hjemmeside
• Opdatere ambassadens Facebook-side og Instagram-, LinkedIn- og Twitter-profil med relevante nyheder, videoindslag og podcastproduktion
• Planlægge, afholde og formidle diverse kulturelle events, møder og seminarer
• Deltage i tværkulturelle og politiske events
• Afholde foredrag for gymnasieklasser fra Danmark 
• Foretage informationssøgninger
 
Du skal være fortrolig med informationssøgning på internettet samt være udadvendt, selvstændig og kreativ. Det er en fordel, hvis du har kendskab til Sitecore-platformen, men ikke et krav. 


Praktikant i innovationscenteret
Dit praktikophold vil give dig indblik i innovationscentrets kerneområder, herunder Life Science, Clean Tech og ICT (informations- og kommunikationsteknologi). Du vil blive involveret i udviklingen af forsknings- og innovationsdrevet samarbejde mellem danske og indiske virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter. Du vil desuden få bred indsigt i dansk-indiske relationer og mulighed for at opbygge netværk i både offentlige og private danske og indiske institutioner inden for forskning, udvikling og innovation.  Som praktikant på Innovation Centre Danmark i New Delhi vil dine arbejdsopgaver bl.a. bestå i at:

• Indsamle og præsentere information
• Planlægge og afholde workshops, innovation camps, konferencer, seminarer m.m.
• Deltage ved og afrapportere møder og seminarer
• Kontakte og bistå virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter i forbindelse med besøg fra Danmark i Indien
• Udføre diverse rutineprægede opgaver såsom at besvare mails, oversætte og skrive referater m.m.

 

Vi søger en selvstændig, initiativrig praktikant med stærke analytiske evner, som er i stand til at arbejde som en del af et team. Det er en klar fordel, hvis du har interesse for og kendskab til innovation, forskning og udvikling i danske virksomheder, ligesom du forventes at have interesse for teknologiudvikling og innovationsprocesser.

Praktikant i handelsafdelingen
Indien er et BRIKS-land og har de seneste år oplevet en stærk økonomisk udvikling med en af verdens absolut højeste BNP-vækstrater. Der er tale om et dynamisk marked med tiltagende dansk virksomhedsinteresse.

Handelsafdelingen i New Delhi varetager Danmarks kommercielle interesserer i Indien, Sri Lanka, Bhutan, Nepal og Maldiverne. Størstedelen af arbejdet består i at assistere danske virksomheder, der ønsker at etablere sig på de pågældende markeder, samt at bistå de tilstedeværende virksomheder med at styrke deres position gennem public affairs-aktiviteter. De primære arbejdsområder vil befinde sig inden for miljøteknologi, infrastruktur, sundhed, landbrug og transport/logistik. Som handelspraktikant er du en integreret del af handelsafdelingen. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i at:

• Bidrage til analyse- og konsulentaktiviteter, der har til formål at fremme dansk eksport
• Opfylde kunderelaterede arbejdsopgaver, f.eks. indsamling af markedsinformation, partneridentifikation og udarbejdelse af sektoranalyser
• Besvare forespørgsler
• Deltage ved og afrapportere møder og seminarer
• Bistå ved erhvervsdelegationer og ministerbesøg
• Udføre diverse rutineprægede opgaver såsom at besvare mails, oversætte og skrive referater m.m.

Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på såvel dansk som engelsk forudsættes. Interesse for og kendskab til international afsætning, eksport og økonomi vil derudover være en klar fordel. 

Generelle forventninger
Vi forventer, at du:

• Har gode dansk- og engelskkundskaber
• Har gode samarbejdsevner
• Er god til at have mange bolde i luften samtidigt
• Er proaktiv og kan arbejde selvstændigt
• Har gode tilpasningsevner og gerne erfaring fra udenlandsophold
• Godt kendskab til IT, herunder standardprogrammerne i Microsoft Office.

Du skal helst være indskrevet på overbygningsdelen af din uddannelse på en højere dansk læreanstalt. Vi er åbne over for din uddannelsesmæssige baggrund, men du skal kunne forklare, hvorfor du vil være interessant for os.

Praktiske oplysninger:
Som praktikant tilknyttes du ambassaden under Udenrigsministeriets ”Retningslinjer for anvendelse af praktikanter på repræsentationerne”. Hvis din uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, tilrettelægges opholdet derefter.
Du kan søge, hvis du er indskrevet på en højere dansk læreanstalt, eller hvis du er dansk statsborger på en højere udenlandsk læreanstalt. For at kunne arbejde som praktikant på ambassaden skal du igennem en sikkerhedsgodkendelse. Vær opmærksom på, at du kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.
Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et månedligt tilskud til dækning af specificerede og dokumenterede udgifter inden for en månedlig beløbsgrænse på 3.200 DKK. Der er mulighed for at medtage SU efter gældende regler. Herudover opfordres du til at søge legater til at dække eventuelle øvrige udgifter.

Praktikanterne er selv ansvarlige for indkvartering. Der er dog mulighed for, at praktikanterne kan overtage lejemålene på to tilstødende lejligheder, som er møbleret og har alt, hvad der skal bruges for at få en god hverdag i New Delhi. Lejlighederne er placeret i relativt kort afstand fra ambassaden. De nuværende praktikanter kan hjælpe med at videreformidle kontakten til udlejer.

Ansøgning
Både motiveret ansøgning (maks. én side) og CV skal skrives på engelsk. Disse dokumenter samt karakterudskrift og relevante udtalelser sendes samlet i én PDF-fil pr. e-mail til de nuværende praktikanter senest den 5. marts 2018 kl. 12.00 dansk tid.

Ansøgninger til den politiske afdelingen bedes sendt til Ismail Biran Aykac, ismayk@um.dk, – skriv ”Praktikant 2018 – Politisk” i emnefeltet.

Ansøgninger til det strategiske sektorsamarbejde bedes sendt til Christian Dyreborg Nielsen, chdnie@um.dk, – skriv ”Praktikant 2018 – Strategisk sektorsamarbejde” i emnefeltet.

Ansøgninger til Public Diplomacy stillingen bedes sendt til Alexander Mejdahl Jeppesen, alejep@um.dk, - skriv ”Praktikant 2018 – Public Diplomacy” i emnefeltet.

Ansøgninger til Innovation Centre Denmark bedes sendt til Tobias Simonsen, tobsim@um.dk, – skriv ”Praktikant 2018 – Innovation” i emnefeltet.

Ansøgninger til handelsafdelingen bedes sendt til Theresa Fredenslund, thefre@um.dk, – skriv ”Praktikant 2018 – Handel” i emnefeltet.

Du modtager en bekræftelse, når ambassaden har modtaget din ansøgning. Der afholdes samtaler hurtigst muligt herefter, og du kan forvente et endeligt svar på din ansøgning senest en måned efter ansøgningsfristen. Du er velkommen til at søge flere praktikstillinger på ambassaden, dog skal ansøgningerne sendes i separate mails.

Såfremt du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte de nuværende praktikanter på de ovenstående e-mail adresser.